บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด

ให้บริการโดยพนักงานมืออาชีพ มุ่งมั่น พัฒนา รักษา ทรัพย์สิน ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง
"เราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่านอย่างเคร่งครัด
มีระเบียบวินัย และรับมือได้ทุกสถานการณ์ ใส่ใจทุกเรื่องความปลอดภัย
พร้อมดูแลความปลอดภัยตลอด24ชม. บริการด้วยความเต็มใจ"

 
บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด
ให้บริการโดยพนักงานมืออาชีพ มุ่งมั่น พัฒนา รักษา ทรัพย์สิน ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง
"เราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่านอย่างเคร่งครัด
มีระเบียบวินัย และรับมือได้ทุกสถานการณ์ ใส่ใจทุกเรื่องความปลอดภัย
พร้อมดูแลความปลอดภัยตลอด24ชม. บริการด้วยความเต็มใจ"

 
บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด

"มุ่งมั่น พัฒนา รักษา ทรัพย์สิน"

ให้บริการโดยพนักงานมืออาชีพ

รปภ. ของเราจะต้องถูกฝึกเข้าอบรมให้ผ่านทุกขั้นตอนก่อน การปฎิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง

ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ รปภ. มีระเบียบ วินัย มีการวางตัวที่ดี มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ วิธีการแจ้งเหตุ วิธีการระงับเหตุ

ได้รับการไว้วางใจ

ได้เข้ารับการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่าน เคร่งครัด ให้ เจ้าหน้าที่ รปภ. มีระเบียบ วินัย มีการวางตัวที่ดี มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ วิธีการแจ้งเหตุ วิธีการระงับเหตุ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้า และผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด