บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเคสยาม จำกัด ให้บริการโดยพนักงานมืออาชีพ มุ่งมั่น พัฒนา รักษา ทรัพย์สิน ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการ รักษาความปลอดภัยโดยทีมงาน รปภ. ของเราจะต้องถูกฝึกอบรมให้ผ่านทุกขั้นตอนก่อนการปฎิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้เราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่านอย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ รปภ. มีระเบียบ วินัย มีการวางตัวที่ดี มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ วิธีการแจ้งเหตุ วิธีการระงับเหตุ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ

บริษัทเราได้รับการไว้วางใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้ารับการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ศูนย์การค้า ห้างค้าปลีก สำนักงาน บริษัท ห้างร้านเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า ไซต์งานก่อสร้าง สถานที่ราชการ ร้านขายทอง ลานจอดรถ ตลาดสด เป็นต้น

สินค้าและบริการ

พนักงานรปภ.  security guared  ยาม รปภ. รักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น

 • รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 • รักษาความปลอดภัยศูนย์การค้า
 • รักษาความปลอดภัยบริษัท
 • รักษาความปลอดภัยห้างค้าปลีก
 • รักษาความปลอดภัยห้างร้านเอกชน
 • รักษาความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม
 • รักษาความปลอดภัยนิคมอุตสาหกรรม
 • รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 • รักษาความปลอดภัยร้านขายทอง
 • รักษาความปลอดภัยลานจอดรถ
 • รักษาความปลอดภัย ตลาดสด

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่าน เคร่งครัด ระเบียบ วินัย และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ วิธีการแจ้งเหตุ วิธีการระงับเหตุ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่าน เคร่งครัดระเบียบ วินัย